Menü
Kapat

Olasılıkların Değerlendirilmesi
Fikirleri Geliştirilmesi

İlk olarak, bizler, mevcut piyasa çerçevelerini, yasal çerçeveleri, fonlara ulaşılabilirliği ve son olarak da yeni bir projenin başlangıcı için teknik gereklilikleri inceler ve değerlendiririz.

Sonraki

Proje Geliştirme
Aşamalarının Takibi

İlk adımı takiben, potansiyel tedarikçilerle görüşür ve bir İş ortaklığının veya Ortaklık anlaşmasının görüşülmesine yardım ederiz.

Sonraki

Etkin İş ortaklığı ve
Konsorsiyumların Oluşturulması

Nihai müşterilere yönelik olarak, İş ortaklığı veya Konsorsiyumum niteliklerini tanıtırız.

Sonraki

Teklif Verme &
Sözleşme Görüşmeleri

Bu aşamayı takiben, resmi teklif verme ve sözleşme görüşme süreci başlar. Bu süreç Haco tarafından sağlanan ana hizmetlerden bazıları olan hukuki, teknik ve ticari konularda farklı deneyimlere sahip bir grup yapısı gerektirir.

Sonraki

Proje Finansmanının
Yapılandırılması

Neredeyse istisnasız olarak, bu tür projeler Uluslararası Kuruluşlar, İhracat Kredisi Kuruluşları ve Ticari bankalardan borç düzenlemesi şeklinde sağlanan kurumsal finansman gerektirir. Mali danışmanlar, bankalar ve devlet kurumlarını kapsayan bu süreç boyunca Haco destekleyici konumdadır.

Sonraki

Proje Uygulaması
ile Yardım

Bu tür projeler doğası gereği uzun bir uygulama dönemi gerektirir ve Haco proje uygulama ve hukuk danışmanlığı konularındaki uzmanlıklarıyla tüm proje uygulaması süresince gerekli olduğunda anlaşmazlıkların çözümlenmesi her zaman yardımcı olmaya hazırdır.

Sonraki

Sözleşmelerin
Ticari Tamamlanması

Proje müdahilliğimizin son adımı işlerin gerçekleşmesi sonrası sözleşmelerin ticari kapatmasını gözetme, garanti yükümlülüklerinin tamamlanması, son ödemelerin gerçekleşmesi ve teminatların çözülmesinin desteklenmesi ile tanımlanır. Haco bu nihai adımlar tamamlanana kadar faal olup, mevcut projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte müşterilerinin ve tedarikçilerinin gelecekteki projeleri için de ihtiyaçlarını izleyip destekleyicisi olacaktır.

Lütfen cihazınızı döndürün!